Agencja SEO pod lupą. Czy warto monitorować zlecone na zewnątrz kampanie SEO?

Czy naprawdę warto zajmować się monitorowaniem pozycji witryny w wyszukiwarce, kiedy kampania SEO zlecona została firmie zewnętrznej? Odpowiedź może być tylko jedna: Warto!

Czym jest monitoring pozycji w wyszukiwarce?

Monitoring pozycji witryny to najprościej mówiąc systematyczna weryfikacja pozycji witryny w wynikach wyszukiwania Google na poszczególne frazy kluczowe. Jako właściciel witryny możesz monitorować, nie tylko jak zmienia się pozycja Twojej witryny, ale także jak ze względu na wybrane frazy kluczowe pozycjonowana jest konkurencja.

Dlaczego warto monitorować pozycję witryny ze względu na wybrane frazy kluczowe?

Monitorowanie pozycji witryny w wynikach Google umożliwia obserwację efektów działań SEO – zarówno własnych, jak i tych zleconych agencjom. Taka weryfikacja umożliwia:

 • Określenie kierunku w jakim zmierza wdrażana kampania.
 • Określenie pozycji witryny w porównaniu z poprzednim miesiącem.
 • Wskazanie sekcji generujących najmniejszy ruch.
 • Ocenę opłacalności działań SEO.
 • Określenie, jak na frazy kluczowe, najważniejsze z punktu widzenia biznesu, pozycjonuje się witryna naszej firmy, a jak witryny konkurencji.

Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie pozycji w Google?

Zadanie to należy oczywiście do opłacanych specjalistów/agencji SEO. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dodatkowo monitorować to samodzielnie. Specjaliści SEO monitorują wyniki swojej pracy za pomocą narzędzi, które nie zawsze dają możliwość udostępnienia widoku dla klienta. Jeżeli raporty dostarczane nie są wystarczające można pomyśleć o alternatywnej formie weryfikacji wyników kampanii.

„Pańskie oko konia tuczy”

Jakie korzyści może przynieść samodzielne monitorowanie pozycji witryny w wyszukiwarce?

 • Możliwość bieżącego śledzenia pracy specjalisty/agencji SEO.
 • Bieżący nadzór nad wydatkowanymi pieniędzmi.
 • Ocena pozycji witryny na tle witryn konkurencji.
 • Monitorowanie wpływu wzrostu pozycji w Google.

Warto być świadomym klientem i poświęcić kilka chwil tygodniowo na weryfikację działań specjalisty/agencji SEO.

Monitoring ręczny, czy z użyciem narzędzi?

Zdecydowanie warto postawić na wyspecjalizowane narzędzia. Wynika to ze specyfiki algorytmów Google. Wyszukiwarka personalizuje wyniki, więc wyniki wyszukiwania ręcznego, które polega na wpisaniu frazy kluczowej w wyszukiwarce Google, nie są miarodajne. To, jakie wyniki pokaże Google zależy m.in. od:

 • historii wcześniejszych odwiedzanych stron,
 • lokalizacji użytkownika,
 • płci, wieku i zainteresowań użytkownika,
 • wyszukiwanej frazy oraz intencji wyszukiwania,
 • informacji pozyskanych z powiązanych usług, jak Gmail lub GoogleMaps.

Personalizacja ma pomóc użytkownikowi w uzyskaniu jak najlepszej odpowiedzi na jego zapytanie, ale oznacza ona, że każdy użytkownik zadając to samo pytanie uzyska inne wyniki wyszukiwania.

Jakich narzędzi używać do monitorowania pozycji w Google?

Aby monitorowanie wyników było jak najbardziej miarodajne warto korzystać z wyspecjalizowanych narzędzi. Aktualnie zalecana się trzy rodzaje narzędzi do monitorowania fraz kluczowych:

 • narzędzia w modelu SaaS (ang. Software as a Service),
 • oprogramowanie instalowane na komputerze (wersja desktopowa),
 • skrypt instalowany na serwerze.

Wystarczającym rozwiązaniem, nie wymagającym instalowania niczego na komputerze, ani na serwerze są narzędzia w modelu SaaS, czyli takie, do których wystarczy wpisać adres w przeglądarce, a po zalogowaniu się do systemu korzystać z niego on line.

Monitoringi Senuto i SEMSTORM

Senuto i SEMSTORM to narzędzia w modelu SaaS. Oprócz monitorowania pozycji w Google pozwalają one także na monitorowanie witryn konkurencji. Za pomocą tych narzędzi sprawdzimy aktualną widoczność strony oraz liczbę fraz kluczowych na przestrzeni wybranego przez nas okresu czasu.

Obydwa narzędzia są płatne, ale możliwe jest skorzystanie z 14-dniowego, bezpłatnego okresu płatnego.

Podsumowanie

Każda strategia wymaga bieżącej weryfikacji i wdrażania niezbędnych poprawek. Dotyczy to również pozycjonowania. Żeby znaleźć się w TOP 10 wyników Google, trzeba monitorować efekty własnych działań i analizować strategię konkurencji. Zarówno sytuacja rynkowa, jak i jej odzwierciedlenie w wynikach wyszukiwania ulegają ciągłym zmianom. Konkurencja również optymalizuje swoją witrynę i dopracowuje swoją ofertę, warto więc trzymać rękę na pulsie, a decyzje podejmować na podstawie twardych danych.