Aktualizacja BERT i jej wpływ na pozycjonowanie SEO.

Najnowsza aktualizacja Google BERT, która została ogłoszona pod koniec października, uważana jest za największą od momentu wypuszczenia, pięć lat temu, algorytmu RankBrain. Szacuje się, że BERT może wpłynąć na około 10% zapytań. Na początku ma on dotyczyć tylko wyników wyszukiwania w języku angielskim. W dalszej kolejności ma on objąć również inne języki.

Czym jest BERT?

Około rok temu Google stworzyło technologię opartą na sieci neuronowej, której zadaniem jest przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP). Technologia ta została nazwana Bidirectional Encoder Representations from Transformers, czyli w skrócie BERT.

Na czym polega działanie algorytmu BERT?

Google traktowało dotychczas zapytania pojawiające się w wyszukiwarce, jako zbiór oddzielnych słów składających się na wyszukiwane zapytanie. BERT uwzględnia także kontekst wyszukiwania co pozwala na jego szerszą interpretację. Sprawdza, w jaki sposób poszczególne słowa wiążą się znaczeniowo z każdym poprzednim i kolejnym wyrazem. Umożliwia to prezentację bardziej trafnych odpowiedzi na zapytania użytkownika, zwłaszcza w przypadku zapytań o rozbudowanej konstrukcji. BERT bierze również pod uwagę stopwords, które wcześniej były uważane za nieistotne, a także wpływa na wyświetlanie się featured snippets.

W przykładach, które zostały zaprezentowane na blogu Google widzimy, że największy nacisk postawiony został na interpretację:

  • zaprzeczeń ­ przykład z zapytaniem o parkowanie na wzgórzu, gdzie brak jest krawężników ­ fraza „Parking on a hill with no curb” ­ wcześniej angielskie NO, (pl. NIE) pomijane było w wynikach wyszukiwania, co dawało wyniki zupełnie odwrotne do oczekiwanych;

Źródło: https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert

  • zaimków, przyimków, oraz innych słów które wcześniej były pomijane ­ przykładem obrazującym tę zmianę jest fraza „2019 brazil traveler to usa need a visa”. Wyszukiwanie przed wprowadzeniem BERTa pokazywało wynik, który odpowiadał na pytanie czy obywatel USA potrzebuje wizy do Brazylii, a nie zgodnie z potrzebą osoby szukającej odpowiedzi na swoje pytanie, czyli czy Brazylijczyk podróżujący do USA potrzebuje wizy. Działo się tak dlatego, że wyszukiwarka nie brała pod uwagę angielskiego słowa TO (pl. DO), które diametralnie zmienia znaczenie zdania. Po wprowadzeniu BERTA uzyskujemy zdecydowanie bardziej satysfakcjonujący wynik:

Źródło: https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert

  • lepsze zrozumienie samego kontekstu zdania, co obrazuje przykład wyszukiwania frazy „Can you get medicine for someone pharmacy”. Przecież użytkownik chce się dowiedzieć, czy można zrealizować receptę w czyimś imieniu, a nie w jakim przypadku wypisywane są recepty.

Źródło: https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert

Wpływ BERTA na SEO

Czy można lub trzeba przygotowywać się w jakiś szczególny sposób na wprowadzenie BERTA do polskich wyników wyszukiwania? Odpowiedź na oba pytania brzmi: nie. Google deklaruje, że BERT nie wykluczy działania RankBrain, a jedynie go uzupełni, aby dostarczyć użytkownikowi jak najlepszych wyników wyszukiwania dla jego zapytania. Jeżeli teksty na stronie pisane są ludzi, a nie spreparowane pod roboty, a więc z zastosowaniem języka naturalnego to strona nie powinna stracić swej pozycji w rankingach.

Należy monitorować frazy kluczowe i na bieżąco weryfikować, jak reaguje na nie BERT. Warto rozszerzyć je i zamiast pozycjonować się na „fryzjer Wrocław” dobrać bardziej naturalną frazę, np. „fryzjer we Wrocławiu”.

Wystarczy systematyczna praca nad jakością i zawartością strony oraz odpowiednie rozumienie zmian zachodzących we współczesnym SEO, aby nie musieć obawiać się nowych rozwiązań.